Om te bepalen of Geo- en BOR-applicaties voldoen aan de minimale eisen van uitwisseling van IMGeo-gegevens, is een toets, de BGT-certificering , ontwikkeld. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij geslaagd zijn voor deze toets en het certificaat van Geonovum hebben gekregen. Dit geeft u als bronhouder een zekerheid over een correcte werking van de programmatuur  en een goede uitwisseling van gegevens.

Voor meer informatie kunt u de website van Geonovum bezoeken.                                                                                                                                                                BGT-certificering

BGT-certificering ImGeo | BOR

Ondertekening DUO+ en Groenestein
Ondertekening DUO+ en Groenestein

DUO+ werkt nu met het IMBOR in GB Beheer. Cryptische afkortingen, maar wel een succesverhaal. Door gezamenlijk aanbesteden, betrokken adviseurs en leveranciers, én de toepassing van het IMBOR, hebben vier samenwerkende gemeenten kwaliteitswinst en kostenreductie behaald bij de aanschaf en implementatie van het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte.

Lees verder op: https://www.crow.nl/blog/juli-2018/de-conversieknoop-ontrafeld

Getagd met , , , , , ,

Groenestein Beheersoftware presenteert Natuurlijk Beheer!
Veel beheerders van de openbare ruimte willen graag het groen op natuurlijke wijze laten ontwikkelen, maar er wel voor waken dat de boel niet uit de hand loopt. Vraag is natuurlijk: hoe beheers je dat?
Al jaren is daarom een commissie van de vereniging Stadswerk Nederland bezig met de ontwikkeling van een werkpakket voor Natuurlijk Beheer. Groenestein Beheersoftware heeft in samenwerking met Stadswerk een internetplatform opgezet, waarbij u via een abonnement toegang krijgt tot Natuurlijk Beheer.

 

 

newspaper-400x276


We verwelkomen u graag op onze stand met standnummer 2.2.15.
Komt u ook?beeld samenwerking BGT-BOR

beeldje Samenwerking BGT-BORSinds 1 januari 2015 zijn overheden verplicht om geo-informatie aan te leveren aan de Landelijke Voorziening (LV) in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat wil helaas niet zeggen dat alle afdelingen van een gemeente altijd in een actuele kaart werken. De gemeenten Ommen en Hardenberg heeft samen met Groenestein Beheersoftware en Nedgraphics als eerste leveranciersonafhankelijk het ‘horizontaal berichtenverkeer’ geïmplementeerd om dit wel voor elkaar te krijgen.

Auteur: Hein van Iersel

De Basisregistratie Grootschalige Topografie betekent feitelijk dat alle gemeentes, waterschappen en provincies in hun eigen BGT-kaart of -database werken, die ook vrij kan worden ingezien door burgers. Deze database wordt periodiek gesynchroniseerd met de zogenaamde Landelijke Voorziening. Dit is de landelijke versie van de gemeentelijke BGT. De Landelijk Voorziening wordt beheerd door Geonovum. Bij het updaten van de gemeentelijke BGT naar de landelijke kaart bewaakt de LV de correctie aanlevering van de informatie en wordt gekeken of de kaartinformatie niet conflicteert met de gegevens van andere bronhouders, bijvoorbeeld van een aangrenzende gemeente of een waterschap.
Maar dat alle afdelingen van alle gemeentes op iedere moment in één actuele kaart zouden werken, dat is, ondanks de grote voordelen van de BGT, te veel gezegd. Een gemeente is een zeer complexe organisatie, waar op veel verschillende niveaus zaken worden bijgehouden. Niet al die informatie wordt automatisch gedeeld met de andere afdelingen of de geo-afdeling van de gemeente. In het algemeen lijkt dat met grote projecten wel goed te gaan, maar bij kleinere projecten, bijvoorbeeld een plantsoen dat een gazon wordt of andersom, blijkt dat veel gemeentes dit achterwege laten. Jan Groenestein: ‘In de praktijk blijkt: als in een gemeente een boom wordt gekapt, wordt dit met een geeltje of een fax doorgegeven aan de afdeling geo.’ Het gevolg laat zich raden. Veel informatie wordt niet gedeeld en langzaam maar zeker raakt de BGT-registratie vervuild.

Jan Groenestein: ‘Het grote oogsten kan nu beginnen.’

Toen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg alweer jaren geleden voor de uitdaging stond om de BGT te implementeren, was het voor alle betrokkenen duidelijk dat er ook iets moest gebeuren met het zogenaamde horizontale berichtenverkeer. Iedere mutatie op de kaarten van de afdeling BOR, WOZ en BAG zou automatisch gedeeld moeten worden met de centrale geodatabase. Volgens Erwin Marsman, senior medewerker geo-informatie bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg gemeente Hardenberg, is zijn gemeente de eerste die dit nu werkelijk voor elkaar heeft. Op dit moment is dit nog beperkt tot soorten objecten die niet mogen overlappen. Een gazon kan bijvoorbeeld geen trottoir zijn of andersom. De bedoeling is dat hieraan ook andere informatie wordt toegevoegd. Te zijner tijd zou de informatie over bijvoorbeeld het aantal bomen in een gemeente honderd procent gelijk moeten zijn in alle systemen die de verschillende afdelingen gebruiken.
De optie ‘horizontaal berichtenverkeer’ is een gezamenlijk product van Nedgraphics, die verantwoordelijk is voor de BGT-administratie van Hardenberg, en Groenestein Beheersoftware die de automatisering van de afdeling BOR in 2010 heeft overgenomen van dg Dialog. Beide leveranciers hebben hun product gebouwd conform de landelijke standaard : BGT-BOR Horizontaal Berichtenverkeer.overleg BGT-BOR Ommen-Hardenberg

Jan Groenestein: ‘Het grote oogsten kan nu beginnen. De voordelen van de BGT zijn enorm, maar pas in combinatie met horizontaal berichtenverkeer kan de hele gemeentelijke organisatie daadwerkelijk in één kaart werken. Wij zijn er trots op dat wij samen met Nedgraphics de eerste zijn die dit leveranciersonafhankelijk geïmplementeerd heeft in een gemeentelijke administratie. ’ Henk Warners, vakspecialist civiele techniek bij de afdeling BOR van Hardenberg: ‘Dit horizontale berichtenverkeer heeft grote voordelen voor het beheer. Ik weet dat al meer gemeenten erover nadenken om dat zo in te richten.’

Getagd met , , , , , ,

De uitvoeringsorganisatie DUO+ (de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) en gemeente De Ronde Venen hebben in oktober 2016 een Europese openbare aanbesteding gehouden met de titel Beschikbaar stellen en implementeren van Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR).

Na een traject van indienen van een offerte en andere documenten en het geven van een demonstratie heeft DUO+ en DRV de opdracht gegund aan Groenestein Beheersoftware. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. De komende jaren zullen de vier gemeenten voor ruim dertien thema’s onze beheerprogrammatuur gebruiken.

De ondertekening van het contract – in het gemeentehuis van Uithoorn – was een feestelijke gebeurtenis.

Handen schudden na ondertekening contract
Na ondertekening van het contract werden de handen stevig geschud. Van links naar rechts: dhr. Q. Foppe (DUO+), J. Groenestein (GB) en dhr. T. Poot (DRV).

Zowel de vier gemeenten als Groenestein Beheersoftware zullen er alles aan doen om het implementatieproces goed te laten verlopen, we hebben hier dan ook alle vertrouwen in!

 

newspaper-400x276

Beurs ‘Future Green City’

Future Green City 2016. Het vakevent vindt plaats van 29 november t/m 1 december a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Het aantal inwoners van Nederland groeit jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de steden wonen. Maar ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering vormen uitdagingen voor het optimaal inrichten van de stad. De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de initiatiefnemers van Future Green City, een inspirerend en informatief vakevent. Hier komen alle relevante disciplines samen voor een duurzame, groene en leefbare stad. Het (digitaal!) beheer van openbare ruimtes is uiteraard een belangrijk onderwerp op dit event.

Ook Groenestein Beheersoftware zal hier aanwezig zijn. In onze stand ‘37’ kunt u uitgebreid ‘Natuurlijk Beheer’ ervaren, net als onze andere beheerprogrammatuur. U bent welkom!
Klik op het logo voor gratis toegang.

fgc2016

Zoals ieder jaar staat Groenestein Beheersoftware ook dit jaar weer op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’, op 28 en 29 september gehouden in de jaarbeurs in Utrecht. Deze beurs is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer.

Ook dit jaar zijn wij te vinden in stand 3.052. We laten u graag onze nieuwste ontwikkelingen zien. Wanneer u klikt op onderstaande afbeelding, vindt u meer informatie over de beurs.

Komt u ook? Graag tot 28/29 oktober!

dornl2016beurslogoklein

Future Green City 2015. Het vakevent vindt plaats van 24 t/m 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en maakt deel uit van het programma in het kader van Het jaar van de Ruimte.
Het aantal inwoners van Nederland groeit jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de steden wonen. Maar ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering vormen uitdagingen voor het optimaal inrichten van de stad. De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de initiatiefnemers van Future Green City, een inspirerend en informatief vakevent. Hier komen alle relevante disciplines samen voor een duurzame, groene en leefbare stad. Het (digitaal!) beheer van openbare ruimtes is uiteraard een belangrijk onderwerp op dit event.

Ook Groenestein Beheersoftware zal hier aanwezig zijn. In onze stand ‘264’ kunt u uitgebreid ‘Natuurlijk Beheer’ ervaren, net als onze andere beheerprogrammatuur.
Klik op het logo voor een gratis toegangsticket.
Future-Green-City-2015_logo_digitaal_liggend

 

 

Zoals ieder jaar staat Groenestein Beheersoftware ook dit jaar op 7 en 8 oktober op de beurs ‘Dag van Openbare Ruimte’. De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer.

Ook dit jaar zijn wij te vinden in stand 3.052. We laten u graag onze nieuwste ontwikkelingen zien. Wanneer u klikt op onderstaande afbeelding, vindt u een uitnodiging met meer informatie.

Komt u ook? Graag tot 7/8 oktober!

dor2015nlbeurslogo140px_copy1_135x131