Feestelijke ondertekening contract DUO+ en DRV met GB

De uitvoeringsorganisatie DUO+ (de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) en gemeente De Ronde Venen hebben in oktober 2016 een Europese openbare aanbesteding gehouden met de titel Beschikbaar stellen en implementeren van Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR).

Na een traject van indienen van een offerte en andere documenten en het geven van een demonstratie heeft DUO+ en DRV de opdracht gegund aan Groenestein Beheersoftware. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. De komende jaren zullen de vier gemeenten voor ruim dertien thema’s onze beheerprogrammatuur gebruiken.

De ondertekening van het contract – in het gemeentehuis van Uithoorn – was een feestelijke gebeurtenis.

Handen schudden na ondertekening contract
Na ondertekening van het contract werden de handen stevig geschud. Van links naar rechts: dhr. Q. Foppe (DUO+), J. Groenestein (GB) en dhr. T. Poot (DRV).

Zowel de vier gemeenten als Groenestein Beheersoftware zullen er alles aan doen om het implementatieproces goed te laten verlopen, we hebben hier dan ook alle vertrouwen in!

 

newspaper-400x276