Om te bepalen of Geo- en BOR-applicaties voldoen aan de minimale eisen van uitwisseling van IMGeo-gegevens, is een toets, de BGT-certificering , ontwikkeld. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij geslaagd zijn voor deze toets en het certificaat van Geonovum hebben gekregen. Dit geeft u als bronhouder een zekerheid over een correcte werking van de programmatuur  en een goede uitwisseling van gegevens.

Voor meer informatie kunt u de website van Geonovum bezoeken.                                                                                                                                                                BGT-certificering

BGT-certificering ImGeo | BOR

Ondertekening DUO+ en Groenestein
Ondertekening DUO+ en Groenestein

DUO+ werkt nu met het IMBOR in GB Beheer. Cryptische afkortingen, maar wel een succesverhaal. Door gezamenlijk aanbesteden, betrokken adviseurs en leveranciers, én de toepassing van het IMBOR, hebben vier samenwerkende gemeenten kwaliteitswinst en kostenreductie behaald bij de aanschaf en implementatie van het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte.

Lees verder op: https://www.crow.nl/blog/juli-2018/de-conversieknoop-ontrafeld

Getagd met , , , , , ,

beeld samenwerking BGT-BOR

beeldje Samenwerking BGT-BORSinds 1 januari 2015 zijn overheden verplicht om geo-informatie aan te leveren aan de Landelijke Voorziening (LV) in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat wil helaas niet zeggen dat alle afdelingen van een gemeente altijd in een actuele kaart werken. De gemeenten Ommen en Hardenberg heeft samen met Groenestein Beheersoftware en Nedgraphics als eerste leveranciersonafhankelijk het ‘horizontaal berichtenverkeer’ geïmplementeerd om dit wel voor elkaar te krijgen.

Auteur: Hein van Iersel

De Basisregistratie Grootschalige Topografie betekent feitelijk dat alle gemeentes, waterschappen en provincies in hun eigen BGT-kaart of -database werken, die ook vrij kan worden ingezien door burgers. Deze database wordt periodiek gesynchroniseerd met de zogenaamde Landelijke Voorziening. Dit is de landelijke versie van de gemeentelijke BGT. De Landelijk Voorziening wordt beheerd door Geonovum. Bij het updaten van de gemeentelijke BGT naar de landelijke kaart bewaakt de LV de correctie aanlevering van de informatie en wordt gekeken of de kaartinformatie niet conflicteert met de gegevens van andere bronhouders, bijvoorbeeld van een aangrenzende gemeente of een waterschap.
Maar dat alle afdelingen van alle gemeentes op iedere moment in één actuele kaart zouden werken, dat is, ondanks de grote voordelen van de BGT, te veel gezegd. Een gemeente is een zeer complexe organisatie, waar op veel verschillende niveaus zaken worden bijgehouden. Niet al die informatie wordt automatisch gedeeld met de andere afdelingen of de geo-afdeling van de gemeente. In het algemeen lijkt dat met grote projecten wel goed te gaan, maar bij kleinere projecten, bijvoorbeeld een plantsoen dat een gazon wordt of andersom, blijkt dat veel gemeentes dit achterwege laten. Jan Groenestein: ‘In de praktijk blijkt: als in een gemeente een boom wordt gekapt, wordt dit met een geeltje of een fax doorgegeven aan de afdeling geo.’ Het gevolg laat zich raden. Veel informatie wordt niet gedeeld en langzaam maar zeker raakt de BGT-registratie vervuild.

Jan Groenestein: ‘Het grote oogsten kan nu beginnen.’

Toen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg alweer jaren geleden voor de uitdaging stond om de BGT te implementeren, was het voor alle betrokkenen duidelijk dat er ook iets moest gebeuren met het zogenaamde horizontale berichtenverkeer. Iedere mutatie op de kaarten van de afdeling BOR, WOZ en BAG zou automatisch gedeeld moeten worden met de centrale geodatabase. Volgens Erwin Marsman, senior medewerker geo-informatie bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg gemeente Hardenberg, is zijn gemeente de eerste die dit nu werkelijk voor elkaar heeft. Op dit moment is dit nog beperkt tot soorten objecten die niet mogen overlappen. Een gazon kan bijvoorbeeld geen trottoir zijn of andersom. De bedoeling is dat hieraan ook andere informatie wordt toegevoegd. Te zijner tijd zou de informatie over bijvoorbeeld het aantal bomen in een gemeente honderd procent gelijk moeten zijn in alle systemen die de verschillende afdelingen gebruiken.
De optie ‘horizontaal berichtenverkeer’ is een gezamenlijk product van Nedgraphics, die verantwoordelijk is voor de BGT-administratie van Hardenberg, en Groenestein Beheersoftware die de automatisering van de afdeling BOR in 2010 heeft overgenomen van dg Dialog. Beide leveranciers hebben hun product gebouwd conform de landelijke standaard : BGT-BOR Horizontaal Berichtenverkeer.overleg BGT-BOR Ommen-Hardenberg

Jan Groenestein: ‘Het grote oogsten kan nu beginnen. De voordelen van de BGT zijn enorm, maar pas in combinatie met horizontaal berichtenverkeer kan de hele gemeentelijke organisatie daadwerkelijk in één kaart werken. Wij zijn er trots op dat wij samen met Nedgraphics de eerste zijn die dit leveranciersonafhankelijk geïmplementeerd heeft in een gemeentelijke administratie. ’ Henk Warners, vakspecialist civiele techniek bij de afdeling BOR van Hardenberg: ‘Dit horizontale berichtenverkeer heeft grote voordelen voor het beheer. Ik weet dat al meer gemeenten erover nadenken om dat zo in te richten.’

Getagd met , , , , , ,

Op 18 september organiseerde NedGraphics (Cadac Group Company) de NedGraphicsdag & BIM Congres 2014. Eén van de belangrijkste onderwerpen was BGT Berichtenverkeer. Groenestein Beheersoftware en NedGraphics hebben de werking van BGT Berichtenverkeer live gedemonstreerd. Bovendien was Groenestein Beheersoftware op de NedGraphicsdag aanwezig op de bedrijvenmarkt. Hieronder vindt u een impressie.

NedGraphicsdag
NedGraphicsdag 2014
NedGraphicsdag
NedGraphicsdag 2014

NedGraphics en GB zijn de eersten die BGT Berichtenverkeer daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgebreid getest hebben. GB is al sinds 2011 bezig met Berichtenverkeer voor de provincie Brabant, voorloper in het ontwikkelen van BGT Berichtenverkeer. Sinds 2013 werkt GB aan het inbouwen en testen van het formele BGT Berichtenverkeer, GB is nu klaar voor implementatie bij u.

 

newspaper-400x276

[soliloquy id=”736″]Op 18 september organiseert NedGraphics (Cadac Group Company) de NedGraphicsdag & BIM Congres 2014. Eén van de belangrijkste onderwerpen zal BGT Berichtenverkeer zijn.
Groenestein Beheersoftware en NedGraphics zullen de werking van BGT Berichtenverkeer live demonstreren: de NedGraphics applicatie ‘NedBGT’ en de BOR applicatie ‘GB Beheer’ worden gelijktijdig, samenwerkend, getoond. NedGraphics en GB zijn de eersten die BGT Berichtenverkeer daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgebreid getest hebben. GB is al sinds 2011 bezig met Berichtenverkeer voor de provincie Brabant, voorloper in het ontwikkelen van BGT Berichtenverkeer. Sinds 2013 werkt GB aan het inbouwen en testen van het formele BGT Berichtenverkeer, GB is nu klaar voor implementatie bij u.

U kunt zich hier aanmelden voor de NedGraphicsdag.

 

 

newspaper-400x276

Ons streven is om zo’n iedere twee maanden een update uit te brengen. Elke update brengt verbeteringen, maar ook vernieuwingen met zich mee. De wijzigingen zijn te talrijk om hier allemaal op te noemen; een overzicht van de wijzigingen vindt u in de helpteksten van iedere module, maar ook via Help > Wat is nieuw in versie…

Een koppeling met BGT is – zeker binnenkort – onmisbaar in een grafische beheermodule. Groenestein Beheersoftware heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met deze koppeling, zowel bij provincies als bij gemeenten. Als eerste BOR-leverancier heeft GB het BGT Berichtenverkeer volgens de standaard geïmplementeerd. Deze is nu leverbaar.

 

 

newspaper-400x276