GB WaterBeheer

Software voor het beheer van watergangen
 
waterbeheerWaar moeten werkzaamheden plaatsvinden en hoeveel man- en machine-uren kost dit?’ ‘Welke werkzaamheden kan ik dit jaar het best uitvoeren met het beschikbare budget?’ ‘Welke watergangen zijn nog op diepte en welke moeten uitgebaggerd worden?’ Zomaar enkele simpele vragen die u zich over watergangen en vijvers kunt stellen. Toch zijn ze niet zo simpel te beantwoorden. De meeste beheerders willen snel beschikken over de noodzakelijke informatie zoals exacte hoeveelheden, onderverdeling naar gebruikstypen en staat van onderhoud. GB WaterBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt u bij het invoeren, ordenen en verwerken van alle benodigde gegevens en geeft antwoord op alle vragen.

 

Toepassingen GB WaterBeheer:

  • vastleggen van de benodigde gegevens van alle wateren en watergangen;
  • uitvoeren van veldinventarisaties en inspecties van biologische en chemische waterkwaliteit, kwaliteitsklasse van bagger en huidige diepten;
  • registratie van uitgevoerde werken;
  • samenstellen van rapporten van het gehele waterareaal;
  • opstellen van meerjarenplannen en begrotingen;
  • doorrekenen van beheeralternatieven.

 

1PDF-iconMeer informatie