GB OeverBeheer

Software voor het beheer van oevers
 
oeverbeheer

‘Waar moeten werkzaamheden plaatsvinden en hoeveel man- en machine-uren kost dit?’ ‘Welke werkzaam-heden kan ik dit jaar het best uitvoeren met het beschikbare budget?’ ‘Aan welke oever zijn gebreken geconstateerd?’
Zomaar enkele simpele vragen die u zich over oevers en beschoeiingen kunt stellen. Toch zijn ze niet zo simpel te beantwoorden. De meeste beheerders willen snel beschikken over de noodzakelijke informatie zoals exacte hoeveelheden, onderhoudstoestand en gebreken. GB OeverBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt u bij het invoeren, ordenen en verwerken van alle benodigde gegevens en geeft antwoord op alle vragen.

Toepassingen van GB OeverBeheer:

  • alle benodigde gegevens van oevers vastleggen;
  • uitvoeren van veldinventarisaties en inspecties;
  • ontwerp voor matrix voor beoordeling van kwaliteit en beschoeiingen;
  • evaluatie van alle geïnspecteerde oevers via de beoordelingsmatrix;
  • samenstellen van rapportages van het gehele oeverbestand;
  • opstellen van meerjarenplannen en begrotingen;
  • doorrekenen van beheeralternatieven.

 

1PDF-icon2info-icon