GB BasisBeheer

Beheersoftware voor het beheer van diverse soorten objecten

 
Beheersoftware

Alle beheer van objecten in de openbare ruimte vindt tegenwoordig plaats met behulp van beheersoftware. Dit komt doordat beheerders steeds grootschaliger werken door samenvoeging van gemeenten en waterschappen, maar ook doordat de voordelen van het gebruik van beheersoftware steeds duidelijker worden. Voor veel thema’s, zoals groen, wegen, riolering, bomen, bebording enzovoorts, zijn er specifieke beheersoftware programma’s, afgestemd op de vragen welke die thema’s met zich meebrengen. Er zijn echter ook objecten die buiten deze thema’s vallen. Dat kan zijn doordat het om een vrij klein aantal objecten gaat of doordat het objecten zijn die weinig eisen stellen aan beheerprogrammatuur en daarom nog geen specifieke beheerprogrammatuur kennen. Voor deze objecten is GB BasisBeheer ontwikkeld.

Toepassingen van GB BasisBeheer:

  • module volledig aanpassen aan het ontwerp;
  • vastleggen van de juiste gegevens van allerlei typen objecten;
  • uitvoeren van veldinventarisaties;
  • samenstellen van rapporten en analyses over de te beheren objecten;
  • mogelijkheid tot het opzetten van meerdere datasets voor het beheer van meerdere typen objecten, elke dataset toegesneden op de behoeften van dat type object;
  • intekenen van objecten in GB Geografisch en het gebruik van bijbehorende GIS-functies.

 

1PDF-icon2info-icon