GB Weginspectie

Software voor het uitvoeren van weginspectie

 
Wegbeheer Inspectie weginspectie

‘Rationeel wegbeheer’ is van groot belang voor doelmatig, efficiënt en kostenbewust onderhoud van wegen. Inventarisatie van de staat van de wegen is hier een onderdeel van. De digitale gegevensverwerking bij wegeninspectie is niet meer weg te denken. Gegevens over de wegen worden digitaal mee naar buiten genomen in het programma GB Weginspectie. Ter plaatste worden de inspecties ingevoerd. Bij terugkomst worden de gegevens ingelezen en uw gegevens zijn geactualiseerd.

Vanuit ieder gewenst Wegbeheer-programma met het CROW-keurmerk (bijvoorbeeld GB WegBeheer) importeert u gegevens in GB Weginspectie. Voorwaarde is dat de geëxporteerde gegevens voldoen aan de SUFWEG standaard (Standaard Uitwisseling Formaat Wegeninspecties). Vervolgens kunt u inspecties uitvoeren en opslaan. Ook de export van de gegevens vanuit GB Weginspectie voldoet uiteraard aan het Standaard Uitwisseling Formaat. Deze gegevens zijn daardoor weer in te lezen in het WegBeheer-programma waaruit de export was gemaakt. GB Weginspectie is ontwikkeld op basis van de nieuwste CROW systematiek.

Toepassingen van GB Weginspectie:

  • invoer van globale wegeninspecties;
  • analyse van de inspecties;
  • inclusief het handboek van globale inspecties;
  • samenstellen van overzichts-rapportages.

 

1PDF-icon2info-icon