GB WegBeheer

Software voor het beheren van wegen en verhardingen

gb wegbeheer‘Rationeel wegbeheer’ is van groot belang voor doelmatig, efficiënt en kostenbewust onderhoud van wegen. Handmatige toepassing van het systeem voor rationeel wegbeheer kent echter grote beperkingen. De noodzakelijke werkzaamheden kosten veel tijd. Groenestein Beheersoftware heeft daarom een geautomatiseerd wegbeheersysteem ontwikkeld op basis van de nieuwste CROW-systematiek: GB WegBeheer, waarvoor ook het keurmerk is verleend. GB WegBeheer is een hulpmiddel bij het beheer van verhardingen en alle andere zaken die onder de verantwoording van de wegbeheerder vallen. Het programma biedt de beheerder hulp bij het maken van overzichten, bijhouden van gegevens, opstellen van planningsvarianten, optimaliseren van de planning en doorrekenen van alle kosten.

Toepassingen van GB WegBeheer:
  • invoer en actualisatie van gegevens over het wegenbestand;
  • optimalisatie van het inventarismenu met de sub-module ‘Vormgeving bestanden’;
  • invoer van globale inspecties en metingen;
  • analyse van het wegenbestand met de selectiefuncties;
  • tabellen voor overzichtelijke informatie;
  • opstellen en doorrekenen van het onderhoudsplan;
  • maken van werkplannen, begrotingen en werklijsten;
  • doorrekenen van de planning aan de hand van opgegeven budgetten;
  • optimalisatie door opstellen en doorrekenen van verschillende strategieën;
  • budgetplanning, langetermijnkosten, overige inspecties en klachtenregistratie.

 

1PDF-icon2info-icon