GB SpeelBeheer

Logboek en onderhoudsplanning voor veilige speeltoestellen
 
speeltoestellen

Beheerders van speeltoestellen zijn wettelijk verplicht een logboek op te stellen en dit regelmatig en zorgvuldig bij te houden. Daarnaast moeten de werkzaamheden aan de speeltoestellen worden gepland en doorgerekend. Het beheerprogramma GB SpeelBeheer van Groenestein Beheersoftware ondersteunt iedereen die zich hiermee bezig houdt en vergemakkelijkt de registratie en verwerking van alle benodigde gegevens. Bovendien geeft het programma inzicht in afschrijving, vervanging en investering.

Naast speeltoestellen kunt u met GB SpeelBeheer de speelondergronden en de speelplaatsen beheren. Het invoeren van gegevens en logboeken als inspecties en reparaties gaat bij deze onderdelen net zo gemakkelijk als het invoeren van gegevens en logboeken bij speeltoestellen.
Na invoeren van deze gegevens kunt u hierover uitgebreide rapportages opvragen.
Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de mate van veiligheid van de speeltoestellen en onderhoud dat gepleegd moet worden.

Totaalrapportage
In GB SpeelBeheer kunt u rapportages samenstellen van de gegevens van speeltoestellen, van ondergronden en van speelplaatsen. Bovendien kunt u over deze onderdelen de logboeken raadplegen en overzichtelijk weergeven in rapporten.
Wanneer u deze gegevens gecombineerd wilt zien in één rapport, dan is daar een speciale functie voor in GB SpeelBeheer: ‘Totaalrapportage’. Met deze functie worden met één druk op de knop  alle bovengenoemde aspecten overzichtelijk – op chronologische wijze – in één rapport getoond.
Ieder ‘soort’ gegevens; vaste gegevens, inspecties, reparaties, ongevallen et cetera, hebben een eigen kleur waardoor het rapport leesbaar blijft. Altijd handig bij bijvoorbeeld een externe controle!

Financiële rapporten
Er zijn diverse financiële rapporten voorhanden in GB SpeelBeheer. Een voorbeeld van zo’n rapport is het overzicht waarmee de vervangingskosten, al dan niet geïndexeerd, voor de komende 20 jaar in beeld gebracht kunnen worden. Per jaar wordt getoond hoeveel toestellen vervangen zouden moeten worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn om het huidige speeltoestellen-niveau te handhaven.

Toepassingen van GB SpeelBeheer
  • compleet logboek met o.a. registratie van toestelgegevens, alle bijbehorende kenmerken en foto’s;
  • registratie van keuringen, inspecties, reparaties en ongevallen;
  • maken van tabellen en lijsten voor overzichtelijke informatie;
  • analyse van het speeltoestellenbestand;
  • mogelijkheid tot het plaatsen van toestellen in depot;
  • opstellen onderhoudsplanning, werklijsten en hoeveelheden;
  • opstellen van meerjarenplannen, begrotingen en overzichten van investering en vervanging.

 

speeltoestellen2info-icon