GB RioolBeheer

Software voor het beheer van het rioolsysteem
 
rioolbeheer

Het softwarepakket GB RioolBeheer vergemakkelijkt de registratie en verwerking van alle benodigde gegevens en het tekenen van riolering. Met de grafische sub-module maakt u kaarten van te onderhouden putten, strengen, gemalen en andere elementen van het rioolsysteem, inclusief straatkolken en huisaansluitingen. GB RioolBeheer ondersteunt alle medewerkers van gemeenten en andere organisaties die zich bezig houden met het beheer van rioleringen, de berekeningen aan rioleringen en de planning van het onderhoud.

Toepassingen GB RioolBeheer:

  • vastleggen van rioolgegevens zoals locatie van putten en leidingen, maten, hoogten en constructiematerialen;
  • vastleggen van verbanden tussen alle elementen;
  • maken van tekeningen van het rioolstelsel;
  • analyses en rapportages van het rioolstelsel;
  • inspectiegegevens inlezen (SUFRIB)) en toegankelijk maken;
  • aanleveren van informatie voor hydraulische berekeningen en onderhoudsbestekken;
  • een koppeling leggen met inspectievideo’s;
  • onderhoudsplanning samenstellen op basis van de inspecties;
  • calculaties maken voor de uitvoering van renovaties;
  • schatting van hemelwaterafvoer middels afstromend oppervlak.

 

1PDF-icon2info-icon