GB Archeologie

Archeologie software voor het beheer van archeologische vondsten
 
archeologie software

Het onderzoek naar het verleden is een publieke taak die uitgevoerd wordt door een aantal archeologische diensten van gemeenten en provincies. Daarbij hoort ook het opgraven, conserveren, ordenen, opslaan en registreren van de archeologische vondsten. Op basis daarvan kan historisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd worden die onze kennis van het verleden verbetert. De registratie moet, met het oog op de altijd beperkte middelen in deze sector, eenvoudig en efficiënt gebeuren en moet vooral ook een goed toegankelijke gegevensverzameling opleveren die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden. Voor deze registratie van vondsten is GB Archeologie gebouwd.

Toepassingen van GB Archeologie:

  • vastleggen van alle benodigde gegevens van archeologische vondsten;
  • vastleggen van opgravingen waarbinnen vondsten gedaan zijn, inclusief alle gegevens over de opgraving in zijn geheel;
  • locatie van opgravingen en vondsten vastleggen;
  • samenstellen van rapporten en analyses over de vondsten;
  • maken van themakaarten en grafische analyses van opgravingen en vondsten;
  • export van vondsten-gegevens in publicatie-formaat;
  • dagelijks gebruik als informatiebron van de afdeling Archeologie.

 

1PDF-icon2info-icon