Auteur: Bob

Future Green City 2015. Het vakevent vindt plaats van 24 t/m 26 november a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en maakt deel uit van het programma in het kader van Het jaar van de Ruimte.
Het aantal inwoners van Nederland groeit jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de steden wonen. Maar ook de veranderende samenstelling van de bevolking en de klimaatverandering vormen uitdagingen voor het optimaal inrichten van de stad. De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de initiatiefnemers van Future Green City, een inspirerend en informatief vakevent. Hier komen alle relevante disciplines samen voor een duurzame, groene en leefbare stad. Het (digitaal!) beheer van openbare ruimtes is uiteraard een belangrijk onderwerp op dit event.

Ook Groenestein Beheersoftware zal hier aanwezig zijn. In onze stand ‘264’ kunt u uitgebreid ‘Natuurlijk Beheer’ ervaren, net als onze andere beheerprogrammatuur.
Klik op het logo voor een gratis toegangsticket.
Future-Green-City-2015_logo_digitaal_liggend

 

 

Het is zover: de nieuwe update van de programmatuur is een feit.
Met deze nieuwe release is het mogelijk ook ‘offline’ te werken aan inventarisatie en inspecties. Dat is belangrijk voor het uitvoeren van veldwerk in gebieden met slechte mobiele internet-dekking. In dat geval kan men de data van het te bewerken gebied ‘uitchecken’ en zonder internetverbinding verder werken. Wanneer men weer verbinding heeft, kunnen deze gegevens ‘ingecheckt’ worden. Omdat dit een vrij fundamentele wijziging in het systeem is, heeft deze release het versienummer 9.1 meegekregen.

 

newspaper-400x276

Op 18 september organiseerde NedGraphics (Cadac Group Company) de NedGraphicsdag & BIM Congres 2014. Eén van de belangrijkste onderwerpen was BGT Berichtenverkeer. Groenestein Beheersoftware en NedGraphics hebben de werking van BGT Berichtenverkeer live gedemonstreerd. Bovendien was Groenestein Beheersoftware op de NedGraphicsdag aanwezig op de bedrijvenmarkt. Hieronder vindt u een impressie.

NedGraphicsdag

NedGraphicsdag 2014

NedGraphicsdag

NedGraphicsdag 2014

NedGraphics en GB zijn de eersten die BGT Berichtenverkeer daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgebreid getest hebben. GB is al sinds 2011 bezig met Berichtenverkeer voor de provincie Brabant, voorloper in het ontwikkelen van BGT Berichtenverkeer. Sinds 2013 werkt GB aan het inbouwen en testen van het formele BGT Berichtenverkeer, GB is nu klaar voor implementatie bij u.

 

newspaper-400x276

Ook dit jaar zijn we als exposamt aanwezig op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’.

Graag nodigen wij u uit om op woensdag 8 of donderdag 9 oktober 2014 een bezoek te brengen aan de vakbeurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’ in de Expo te Houten.

Deze ontmoetingsdagen zijn er voor iedereen die beroepsmatig op de hoogte wil blijven van de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. Groenestein Beheersoftware is één van de exposanten.
In beurshal 3, stand 52 kunt u ons vinden. dornl2014logowebsite
U heeft gratis toegang tot de beursvloer en alle presentaties en lezingen. Tijdens de lezingen blijven de deuren geopend, zodat u zelf kunt bepalen welke presentaties voor u interessant zijn. Koffie, thee, frisdrank en parkeren zijn gratis. Bovendien kunt u vanaf het station gebruik maken van de gratis pendeldienst, die tijdens de openingstijden van de beurs rijdt tussen NS station Houten en het Expo gebouw. De openingstijden van het evenement zijn woensdag 8 oktober van 10.00 – 18.00 uur, op donderdag 9 oktober van 10.00 – 17.00 uur.

Op www.openbareruimte.nl vindt u meer informatie, evenals de mogelijkheid om u te registereren voor gratis toegang.

Wij hopen u op één van deze dagen te kunnen begroeten bij onze stand. Wenst u meer gratis toegangsbewijzen, dan kunt u deze bij ons aanvragen of via www.openbareruimte.nl bestellen.

newspaper-400x276

– Voor het beheren van zowel uw groen als grijs –

De nieuwsbrief van Groenestein Beheersoftware ligt voor u. Ontwikkelingen volop, en daar houden wij u als trouwe gebruiker van onze software graag van op de hoogte. Zo presenteren wij u met trots de nieuwe modules van Groenestein Beheersoftware. Bovendien zijn diverse bestaande modules verrijkt met nieuwe of verbeterde functies om u als gebruiker nog beter van dienst te zijn. U kunt zich inschrijven voor een dagdeel cursus: een ideale manier om goedkoop en snel de nieuwste functies van module GB Geografisch en andere modules door te nemen, in samenzijn met andere gebruikers. Ten slotte kunt u lezen over GB Monitoring, onze nieuwe module voor inspectie en monitoring van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Update versie 9

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe release van GB Beheer versie 9. De belangrijkste wijziging in deze nieuwe release is dat men ook ‘offline’ kan werken aan inventarisatie en inspecties. Dat is belangrijk voor het uitvoeren van veldwerk in gebieden met slechte mobiele internetdekking. In dat geval kan men de data van het te bewerken gebied ‘uitchecken’ en zonder internetverbinding verder werken. Wanneer men weer verbinding heeft, kunnen deze gegevens ‘ingecheckt’ worden. Het werk aan de nieuwe release vordert gestaag, volgens planning zal eind juni de nieuwe versie technisch klaar zijn. Vanwege het grote belang van het bewaken van de juistheid van gegevens volgt er dan nog een gedegen test van de werking in de praktijk. Omdat dit een vrij fundamentele wijziging in het systeem is, zal de nieuwe release het versienummer 9.1 krijgen.

Nieuwe modules

De naam Groenestein Beheersoftware doet wellicht vermoeden dat wij alleen programmatuur aanbieden voor ‘groene’ thema’s, maar niets is minder waar! Sterker nog, wij kunnen u naast onze 4 ‘groene’ modules, 10 ‘grijze’, 2 ‘blauwe’ (water-georiënteerde) en 6 overige modules aanbieden. Vier daarvan zijn nieuw: GB BlusBeheer, GB Archeologie, GB MonumentBeheer en GB  Flora en Fauna.

poppetjesGB BlusBeheer
snel en doeltreffend alle – voor de brandweer – belangrijke gegevens beherenbrandweer

Voor brandweerkorpsen is een goede informatievoorziening letterlijk van levensbelang. De informatievoorziening is afhankelijk van veel factoren, zoals digitaal en over internet beschikbaar zijn van allerlei kaarten, gemakkelijk en snel gebruik van deze kaarten, enzovoorts. Dit betreft dan bereikbaarheids- en waterwinkaarten en alle bij deze kaarten behorende informatie. De basis van een goede informatievoorziening wordt gelegd door een goed systeem voor het invoeren en bijhouden van deze gegevens.
GB BlusBeheer biedt de optimale oplossing voor deze taak.

GB Archeologie
voor het vastleggen van archeologische vondsten

Het onderzoek naar het verleden is een publieke taak die uitgevoerd wordt door een aantal archeologische diensten van gemeenten en provincies. Daarbij hoarcheolort ook het opgraven, conserveren, opslaan en registreren van de archeologische vondsten. Op basis daarvan kan historisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd worden die onze kennis van het verleden verbetert. De registratie moet, met het oog op de altijd beperkte middelen in deze sector, eenvoudig en efficiënt gebeuren en moet vooral ook een goed toegankelijke gegevensverzameling opleveren die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden. Voor deze registratie van vondsten is GB Archeologie gebouwd.

GB MonumentBeheer
voor registratie van monumentale pandenmonum

Bijna iedere gemeente heeft monumentale panden binnen de gemeentegrens. Het beleid ten aanzien van de monumentale panden is vaak omvangrijk; het heeft uitgebreide regelgeving en subsidie-mogelijkheden. Om dit beleid te kunnen ondersteunen is een goede registratie van de monumentale panden nodig. Daarvoor dient de module GB MonumentBeheer, onderdeel van het GB systeem voor beheer van de openbare ruimte.

GB Flora en Fauna
voor registratie van waarnemingen van planten en dieren

De beheerder vfloran de openbare ruimte heeft rekening te houden met de bepalingen in de Flora- en faunawet. Het is daarbij van groot belang om waarnemingen van planten en dieren goed te registreren. Het gaat dan met name om die planten en dieren die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet, of zelfs op de Rode lijst staan. Alleen wanneer men beschikt over een goede registratie, kan men beleid voeren. GB Flora en Fauna biedt een uitstekende systematiek voor registratie van waarnemingen.

Aangepaste modules

Onze programmatuur wordt continue verbeterd en aangepast, deels door ontwikkelingen in de markt, maar ook door bijdragen van gebruikers. We noemen twee modules die recent flinke veranderingen ondergaan hebben.

GB LichtBeheer
voor beheer van openbare verlichtinglichtb

Het beheer van de openbare verlichting wordt sinds de privatisering van de energiebedrijven steeds meer een taak van gemeenten en provincies. Voor het beheer van van de openbare verlichting is – gezien de kosten, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheidsaspecten – een daarop toegesneden systeem heel belangrijk. GB LichtBeheer is daarvoor ontwikkeld in overleg met gemeenten en provincies. Storingen registreren en reparaties begeleiden, remplace-berekeningen en stroomkostenramingen uitvoeren, waarbij rekening gehouden wordt met brand- en dimregimes, informatie verschaffen voor KLIC-meldingen, financiële rapporten samenstellen, noem het maar op, het kan allemaal met GB LichtBeheer.

GB RioolBeheer
voor beheer van rioleringen

GB RioolBeheer vergemakkelijkt de registratie en verwerking van alle benodigde gegevens en het tekenen van riolering. Met de grafische module maakt u kaarten van te onderhouden putten, strengen, gemalen en andere elementen van het rioolsysteem, inclusief straatkolken en huisaansluitingen. Inlezen van inspectiegegevens (SUFRIB), koppeling leggen met inspectievideo’s, calculaties rioolmaken voor uitvoering van renovaties, onderhoudsplanning samenstellen op basis van inspecties en het maken van een schatting van hemelwaterafvoer middels afstromend oppervlak zijn enkele van de uitgebreide functies van GB RioolBeheer.

 

 

Updates programmatuur, inclusief BGT-koppeling

Ons streven is om zo’n iedere twee maanden een update uit te brengen. Elke update brengt verbeteringen, maar ook vernieuwingen met zich mee. De wijzigingen zijn te talrijk om hier allemaal op te noemen; een overzicht van de wijzigingen vindt u in de helpteksten van iedere module, maar ook via Help > Wat is nieuw in versie… Een koppeling met BGT is – zeker binnenkort – onmisbaar in een grafische beheermodule. Groenestein Beheersoftware heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met deze koppeling, zowel bij provincies als bij gemeenten. Als eerste BOR-leverancier heeft GB het BGT Berichtenverkeer volgens de standaard geïmplementeerd. Deze is nu leverbaar.

Cursus-aanbodcursus

Regelmatig wordt onze software voorzien van nieuwe en verbeterde functies. Vaak horen we van gebruikers kreten als “is dat ook mogelijk, dat is goed om te weten!”. We zijn ervan overtuigd dat wanneer u als gebruiker op de hoogte bent van alle mogelijkheden van de programmatuur, u sneller en efficiënter kunt werken. Daarom bieden wij u de mogelijkheid u bij te laten praten en vragen te stellen tijdens verschillende cursussen. Deze zullen plaatsvinden in Wageningen en geven een goede gelegenheid om ook met medegebruikers te praten en tips en ideeën van elkaar op te doen. Deze cursus(sen) staan gepland in september. Klik op de volgende link voor meer informatie en om u aan te melden: Informatie cursussen.

Toekomst: GB Monitoring

Goede kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk. Om dit te bereiken moet kwaliteit gemeten worden, want alleen dan kan die kwaliteit beoordeeld worden. Hiervoor heeft CROW de systematiek en meetlatten voor beeldkwaliteit ontwikkeld. Nu, na enkele jaren ervaring hiermee, blijkt dat veel beheerders varianten van meetprocedures hanteren. GB ontwikkelt op dit moment GB Monitoring om – met behoud van ‘meet-vrijheid’ – de eigen aanpak van monitoring goed en snel uit te voeren en de resultaten op diverse manieren te kunnen presenteren. GB verwacht deze module in september 2014 te kunnen leveren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Download de nieuwsbrief

newspaper-400x276

 

Update versie 9

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe release van GB Beheer versie 9.
De belangrijkste wijziging in deze nieuwe release is dat men ook ‘offline’ kan werken aan inventarisatie en inspecties. Dat is belangrijk voor het uitvoeren van veldwerk in gebieden met slechte mobiele internet-dekking. In dat geval kan men de data van het te bewerken gebied ‘uitchecken’ en zonder internetverbinding verder werken. Wanneer men weer verbinding heeft, kunnen deze gegevens ‘ingecheckt’ worden. Het werk aan de nieuwe release vordert gestaag, de verwachting is dat in september de nieuwe versie gereed zijn voor uitlevering.
Omdat dit een vrij fundamentele wijziging in het systeem is, zal de nieuwe release het versienummer 9.1 krijgen.

 

 

newspaper-400x276

[soliloquy id=”736″]Op 18 september organiseert NedGraphics (Cadac Group Company) de NedGraphicsdag & BIM Congres 2014. Eén van de belangrijkste onderwerpen zal BGT Berichtenverkeer zijn.
Groenestein Beheersoftware en NedGraphics zullen de werking van BGT Berichtenverkeer live demonstreren: de NedGraphics applicatie ‘NedBGT’ en de BOR applicatie ‘GB Beheer’ worden gelijktijdig, samenwerkend, getoond. NedGraphics en GB zijn de eersten die BGT Berichtenverkeer daadwerkelijk geïmplementeerd en uitgebreid getest hebben. GB is al sinds 2011 bezig met Berichtenverkeer voor de provincie Brabant, voorloper in het ontwikkelen van BGT Berichtenverkeer. Sinds 2013 werkt GB aan het inbouwen en testen van het formele BGT Berichtenverkeer, GB is nu klaar voor implementatie bij u.

U kunt zich hier aanmelden voor de NedGraphicsdag.

 

 

newspaper-400x276

cursusRegelmatig wordt onze software voorzien van nieuwe en verbeterde functies. Vaak horen we van gebruikers kreten als “is dat ook mogelijk, dat is goed om te weten!”. We zijn ervan overtuigd dat wanneer u als gebruiker op de hoogte bent van alle mogelijkheden van de programmatuur, u sneller en efficiënter kunt werken.
Daarom bieden wij u de mogelijkheid u bij te laten praten en vragen te stellen tijdens verschillende cursussen. Deze zullen plaatsvinden in Wageningen en geven een goede gelegenheid om ook met medegebruikers te praten en tips en ideeën van elkaar op te doen. Deze cursus(sen) staan gepland in september.
Klik op de volgende link voor meer informatie en om u aan te melden: Informatie cursussen.

 

 

newspaper-400x276

Goede kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk. Om dit te bereiken moet kwaliteit gemeten worden, want alleen dan kan die kwaliteit beoordeeld worden. Hiervoor heeft CROW de systematiek en meetlatten voor beeldkwaliteit ontwikkeld. Nu, na enkele jaren ervaring hiermee, blijkt dat veel beheerders varianten van meetprocedures hanteren. GB ontwikkelt op dit moment GB Monitoring om – met behoud van ‘meet-vrijheid’ – de eigen aanpak van monitoring goed en snel uit te voeren en de resultaten op diverse manieren te kunnen presenteren. GB verwacht deze module in oktober 2014 te kunnen leveren.

 

 

newspaper-400x276

Ons streven is om zo’n iedere twee maanden een update uit te brengen. Elke update brengt verbeteringen, maar ook vernieuwingen met zich mee. De wijzigingen zijn te talrijk om hier allemaal op te noemen; een overzicht van de wijzigingen vindt u in de helpteksten van iedere module, maar ook via Help > Wat is nieuw in versie…

Een koppeling met BGT is – zeker binnenkort – onmisbaar in een grafische beheermodule. Groenestein Beheersoftware heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met deze koppeling, zowel bij provincies als bij gemeenten. Als eerste BOR-leverancier heeft GB het BGT Berichtenverkeer volgens de standaard geïmplementeerd. Deze is nu leverbaar.

 

 

newspaper-400x276